مونترال کانادا

مونترال کانادا

مونترال بزرگترین و پرجمعیت ترین شهر استان کبک است. این شهر چهارصد و سی و یک هزار کیلومتر وسعت و چهار میلیون و دویست و بیست و یک هزار نفر جمعیت دارد که در هر کیلومتر مربع یازده نفر زندگی می کنند. آب و هوا در مونترال در مونترال، تابستان گرم و طولانی است. در […]