دانشگاه fdu کانادا

دانشگاه fdu کانادا

دانشگاه Fairleigh Dickinson University، یک دانشگاه آمریکایی در قلب شهر ونکوور کانادا است که برای متقاضیان مهاجرت تحصیلی نیز پذیرش تحصیلی صادر می کند. با تحصیل در کانادا می توان تجربه و فارغ التحصیلی از یک دانشگاه آمریکایی را در رزومه تحصیلی ثبت کرد. در ادامه این صفحه از معرفی دانشگاه های کانادا به نحوه […]